Over ons

BRAC is ‘s werelds grootste internationale ontwikkelingsorganisatie en gelooft dat mensen in armoede zelf controle over hun leven moeten hebben. Want alleen dan kunnen ze hun situatie ontstijgen en een blijvende verandering realiseren.

 

Niet helpen maar empoweren
Dit doen we door mensen een duwtje in de juiste richting te geven en te focussen op hun kwaliteiten. Zo worden zij zelf de architect over het leven: iemand die in passende oplossingen denkt, gelooft in zichzelf en trots is.

 

BRAC has done what few others have. They have achieved success on a massive scale, bringing life-saving health programs to millions of the world’s poorest people. 
-  Bill Gates

 

BRAC tackles the causes of poverty, hunger and hopelessness at the root, and plants trees of hope
- Wangari Maathai, Nobelprijswinnaar

 

Meest effectieve NGO ter wereld
Met die visie, 47 jaar ervaring en een constante innovatiedrift is BRAC de afgelopen 4 jaren verkozen tot de beste NGO ter wereld. Dit is bepaald door de onafhankelijke Zwitserse organisatie NGO-Advisor waarvoor journalisten en wetenschappers de ranking doen voor 500 internationale ontwikkelingsorganisatie.

 

Hoe we werken

Met onze huidige projecten, waarbij we ruim inzetten op schaalvergroting en ICT, bereiken we vandaag de dag meer dan 100 miljoen mensen. Het kenmerk van onze aanpak is dat we armoede in een gezin, een dorp of een sloppenwijk in samenhang benaderen met onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, vrouwenrechten, tienerclubs en ook economische versterking met microkredieten en spaarprogramma's. Alles is erop gericht mensen te versterken, zodat ze vat krijgen op hun leven en op eigen benen kunnen staan. Hierdoor voelen ze zich vrij en worden ze sociaal gerespecteerd. Uniek is dat onze sociale ondernemingen de ontwikkelingsprogramma’s versterken en mede financieren.

 

Wat we eerder deden

 • Afghanistan: meisjesscholen in ieder district, ook in de Talibangebieden.

 • Pakistan: microfinanciering en curriculumontwikkeling voor lager onderwijs.

 • Myanmar: sterke toename van microfinancieringen.

 • Sierra Leone & Liberia: microfinancierings- en landbouwprojecten.

 • Oeganda & Tanzania: brede programma’s met focus op onderwijs, tienerclubs, microfinanciering, landbouw en ontwikkeling van zadenrassen die bestand zijn voor droogte en overstromingen.

 • Daarnaast heeft BRAC eindeloos veel ervaring met noodhulp: bij natuurrampen in Bangladesh, Sri Lanka, Indonesië, Haïti en Nepal en bij de Rohingyacrisis.

 

Van dromen naar doen
Op dit moment werkt BRAC in elf extreem arme landen in Azië en Afrika. Onze wens? In die landen voor elkaar krijgen wat we in Bangladesh voor elkaar hebben gekregen: niet alleen personen en gezinnen vooruit helpen, maar ook een dorp, gemeenschap en zelfs een heel land.

 

 • Water & sanitatie + gezondheidszorg = gezonde kinderen/families
 • Onderwijs + gendergelijkheid = krachtige meisjes en vrouwen
 • Microfinanciering voor de (aller-)armsten = kansen voor iedereen
 • Voedselveiligheid, landbouw + migratie = economische ontwikkeling
 • Mensenrechten +  juridische steun = vreedzame democratie

 

Bewezen aanpak
BRAC is sinds de oprichting in 1972 in Bangladesh wereldleider in het ontwikkelen van kosteneffectieve, wetenschappelijk bewezen programma's gericht op armoedebestrijding. Om de internationale programma’s en activiteiten nog beter uit te kunnen voeren, is in Nederland Stichting BRAC International opgericht.